Världens barn

Några glimtar ur Barnsamaritens olika projekt som jag stöttar helhjärtat, för barnens skull.
Foto: Barnsamariten

En gudstjänst som är ren och fläckfri inför vår Gud fader, är att ta sig an fader- och barnlösa änkor i deras bedrövelse (Jak 1:27)

Visste du att det finns mellan 100 och 200 miljoner gatubarn runt om i världen? Just nu, medans du läser detta, går tusentals små 7-åriga flickor och går runt i trasor och letar efter mat i soptunnor och avfall. De har ingen mamma eller pappa som kan lägga sina trygga armar och trösta dem. De har ingen alls! De har aldrig suttit i ett knä och fått höra en saga. Aldrig har de fått en present på sin födelsedag! Hittar de ingen mat, svälter de sakta men säkert ihjäl! Många av dem tvingas prostituera sina små kroppar för att överleva. Varje kväll gråter de sig till sömns. Tusentals och åter tusentals små pojkar, som aldrig fått kärlek, aldrig fått höra att de är älskade, sniffar på trasor, indränkta med lim eller lösningsmedel för att döva sina känslor och förstör sakta men säkert sina hjärnor och därmed sina möjligheter att någonsin få ett meningsfullt liv.

Jag har valt att fokusera på två organisationer som ligger mig varmt om hjärtat och det är insamlingsstiftelsen Barnsamariten som gör ett fantastiskt arbete. Likaså gör Hoppets Stjärna ett otroligt viktigt arbete. Jag har valt att också fokusera på det sociala arbete som organisationen Tältmissionen bedriver.

                 

Trots stora satsningar på utbildning i Etiopien är det en avlägsen dröm att utbilda sig, som sällan blir verklighet. Flickor har ofta flera olika uppgifter i hushållsarbetet än pojkar, och berövas möjligheten till skolgång. Utbildning är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet. Barnsamariten arbetar för att stärka flickornas situation men också för att hjälpa den fattiga befolkningen i Etiopien.

              Etiopien

Är ett land som plågats av många svältkatastrofer genom åren. Idag görs stora satsningar på utbildning i landet, men för många barn som lever på landsbygden är skolan en avlägsen dröm som sällan blir verklighet.

De flesta bor på landsbygden där livet präglas av kamp för överlevnad. En kraftig befolkningstillväxt, hungersnöd och likaså dödlighet av smittsamma sjukdomar är stor. En kraftig befolkningstillväxt förstärker trycket på landets redan pressade resurser, är det en av Afrikas minst utvecklade.

Idag görs stora satsningar på utbildning i landet. Flickor har ofta flera uppgifter i hushållsarbetet än pojkar, och berövas möjligheten till skolgång. De är överrepresenterade både bland dem som inte börjar skolan och bland dem som tvingas avbryta sin skolgång. Utbildning är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet. Barnsamariten arbetar för att stärka flickornas situation men också för att hjälpa den fattiga befolkningen i Etiopien.

                  DR Kongo

Det konfliktrelaterade sexuella våldet mot kvinnor och barn fortsätter i oförminskad skala i DR Kongo. Det sexuella våldet är mycket utbrett och rapporter visar att at tolv procent av landets kvinnor har utsatts för våldtäkt och i vissa områden är andelen ännu högre.

Landet kunde ha blivit det rikaste landet i världen. Naturresurserna är ofantliga men trots det plågas invånarna hårt av fattigdom. Brutala militanta grupper och korrumperade ledare har utnyttjat och styrt landet men folket har förblivit fattig. I DR Kongo bidrar Barnsamariten att våldtagna och fattiga får rehabilitering och en yrkesutbildning. Barnsamariten hjälper även barn som lever som sexslavar på bordeller i Bukavu att komma till en trygg plats i några av de fyra Safty House som organisationen driver.

             

                     Brasilien

Brasilien brukar kallas kontrasternas land. Inkomstskillnaderna mellan rika och fattiga är enorma. Uppskattningsvis finns det sju miljoner gatubarn i Brasilien.

Brasilien är en av världens största tillväxtekonomier men trots det är en tredjedel av landets befolkning fattiga, de lever på mindre än minimilönen. Omkring en halv miljon barn mellan fem och fjorton år beräknas befinna sig helt utanför skolsystemet, andra är inskrivna men kommer inte till skolan. Många av dessa måste arbeta för att hjälpa till med familjens försörjning, trots att de flesta typer av arbete är förbjudet för ungdomar under 16 år. Barnsamaritens insatser riktar sig till att förebygga att barn blir gatubarn och hamnar i kriminalitet, drogmissbruk och prostitution. Barnsamariten understöder förskolor, läxhjälp för fattiga kriscenter och en barnklinik.

                   Hoppets Stjärna

Foto: Hoppets Stjärna

Hoppets stjärna är en annan utvecklingsorganisation som arbetar sedan 1979 mycket med barns rättigheter. Organisationen arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet.

Visionen är att skapa en värld där alla barn får utvecklas som människor, obundna av fattigdom i alla dess former. Det juridiska namnet är Hoppets stjärna Insamlingsstiftelse och verkar sedan tidigare internationellt under namnet Star of Hope. Hoppets Stjärna har inga medlemmar. Stiftelsen har arbete i fem världsdelar.

             Tältmissionen – en spännande historia

Jag ska försöka fokusera på Hoppets Stjärnas moderorganisation, Tältmissionen. Erik Gunnar Eriksson, som var med och grundade det som idag kallas för Tältmissionen. Tilliten till Guds kraft och till bönens makt är bärande för organisationen än idag och det är inte särskilt konstigt.

Hans vision och kallelse var att förmedla evangelium till ande, kropp och själ. Hoppets stjärna ser till att barn får utbildning, mat och vatten kämpar moderorganisationen Tältmissionen för deras andliga och själsliga behov.

Tältmissionen är inte knuten till något särskilt samfund eller organisation och samarbetar med alla kyrkor kring evangelisation och mission.

Tack vare att Tältmissionen är samfundsoberoende, men byggt på den klassiska kristna tron, har Tältmissionen i dag ett spännande och utmanande komplement där det inte finns Mission och kan erbjuda engagemang i olika Missions-och biståndsprojekt.

            Rumänien – Hjälp till Romer

Tillsammans med Pingstförsamlingen i bland annat Medgidia, hjälper Tältmissionen utsatta Romer på plats i Rumänien som ett alternativ till att behöva åka till Sverige och tigga. Församlingen driver ett resurscenter där fattiga romer får hjälp och ett stort hyreshus som församlingen fått som gåva, ska renoveras och ge plats för äldre fattiga romer, unga flickor som riskerar att hamna i prostitution och utbildningscenter i entreprenörskap. I nordöstra Rumänienstöttar Tältmissionen på samma sätt sedan i början av 1990-talet. En mindre summa pengar varje månad har blivit miljonbelopp och hela samhällen har förvandlats.

Kenya – Väckelse på fängelse                                                                                                                  

Pengarna som skickas varje månad till Kenya går till Tältmissionens samarbetsförsamlings bibelskola och evangelisation. En stor del av evangelisterna arbetar på fängelset Shimo la Tewa där flera hundra fångar har blivit frälsta de senaste åren. När det är dags att bli frigivna står Tältmissionen beredd att hjälpa dem tillbaka till ett nytt liv i samhället utan kriminalitet. Flera av dem idag är evangelister och pastorer!

Argentina – Bibelskola                                                                                                                              

I norra Argentina, mitt bland fattiga indianer har Tältmissionen funnits i mer än 40 år! Missionären Kent Johansson kan tack vare månadsgivare, fortsätta utbilda och inspirera hängivna kristna att vinna sina landsmän för Gud. Mer än 150 nya församlingar har bildats i regionen. Stödet till Argentina är ovärderligt.

Filippinerna – skolevangelist                                                                                                                    

På Hoppets Stjärnas skola i Taytay går omkring 1 000 gymnasieelever. Det bildades ett kristet skolteam för att vägleda ungdomar till tro. Sedan dess har mer än 200 elever blivit frälsta.

Det är Tältmissionens gåvogivare som tillsammans med den lokala församlingen, ser till att eleverna får en egen bibel och att skolevangelisterna hjälper sina kamrater till tro.